Strona główna
 
Wolskie iluminacje


Dzielnica Wola od kilku lat realizuje projekty iluminacji wolskich obiektów sakralnych i pomników. Obiekty te wpisały się już w pejzaż wolski. Prezentują dużą wartość historyczną i architektoniczną. Wyróżnienie światłem sylwetki kościoła uatrakcyjnia panoramę miasta, zdominowaną przez świetlne neony i reklamy. Iluminacja pełni także funkcje użytkowe (np. poprawa bezpieczeństwa okolicy).

Projektantem wszystkich iluminacji jest prof. Wojciech Żagan z Politechniki Warszawskiej. Oświetlenia wykonywane są przez firmy wyłaniane w przetargach.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier