Strona główna
 
Bezpłatne spacery po Woli - 2010

Wolskie spacery – to już dwa lata
Dobiegł końca drugi rok bezpłatnych wycieczek po Woli


Na ulicy Słowiczej, na ulicy zmyślonej
nie ma wcale kamienic, tylko same balkony.
Pozawieszał je niegdyś na pozornych zawiasach
obłąkany architekt, który nie żył w tych czasach.
Nikt z przechodniów nie dotarł do zmyślonej ulicy -
unikają jej szklarze i wędrowni muzycy,
tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię
i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie...
Jan Brzechwa


Spacerem do Zgromadzenia Księży Rogacjonistów zakończyliśmy tegoroczną serię bezpłatnych wycieczek po Woli. Od stycznia do listopada 2010 r. przewodnicy PTTK przeprowadzili dziewiętnaście spacerów w pięciu cyklach. Kontynuowaliśmy zaczęty w 2009 r. temat „Wolskie świątynie różnych wyznań”, a potem rozpoczęły się „Wolskie ulice”, „Przemysłowa Wola”, „Wolskie osiedla” i na zakończenie sezonu „Domy zakonne na Woli”. Z okazji Roku Chopinowskiego odbył się spacer po Cmentarzu Powązkowskim szlakiem osób związanych z Fryderykiem Chopinem.

Nie będzie tanim chwytem propagandowym stwierdzenie, że spacery cieszyły się bardzo dużą popularnością. Informowała o nich prasa, m.in. Gazeta Stołeczna”, „Co jest grane”, „Super Express”, „Życie Warszawy” i rozgłośnie radiowe, m.in. Radio „Eska”. Szacujemy, że w tegorocznych wycieczkach wzięło udział ok. 1000 mieszkańców.

Suche liczby to nie wszystko. Losy Woli sprawiły, że trasy spacerów często prowadziły do miejsc już nieistniejących. Brzechwa napisał o przechodniach, którzy nie dotarli do zmyślonej ulicy. Nam również się nie udało, ale przywołaliśmy miejsca, które utrwaliła pamięć. Ten rok, to wiele cennych spotkań i inspiracji.

„Kurier Wolski” dziękuje przewodnikom PTTK - Miłośnikom Warszawy i Mazowsza za kolejny rok współpracy i wzbogacania wiedzy o Woli.

Planujemy już kolejne wycieczki. Będziemy o nich informować na łamach naszego dwutygodnika.

Spacery Urzędu Dzielnicy Wola w 2010 roku.

 1. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta u Baptystów - 16 stycznia.
 2. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta u Mormonów - 30 stycznia.
 3. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta w Kościele Zielonoświątkowców - 13 lutego.
 4. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta w rzymsko-katolickim kościele św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej - 27 lutego.
 5. Przemysłowa Wola, Od Mennicy do Norblina – 3 lipca.
 6. Stary i Nowy Dziki Zachód – 10 lipca.
 7. Ulica Wolska – 7 sierpnia.
 8. Ulice Bema i Ludwiki – 21 sierpnia.
 9. Ulica Kasprzaka – 28 sierpnia.
 10. Spacer po Cmentarzu Powązkowskim Szlakiem osób związanych z Fryderykiem Chopinem – 4 września.
 11. Wolskie osiedla - Muranów – 11 września.
 12. Wolskie osiedla - Koło – 25 września.
 13. Wolskie osiedla - Młynów – 3 października.
 14. Wolskie osiedla - Kasprzaka – 17 października.
 15. Wolskie osiedla - Kercelak – 30 października.
 16. Zgromadzenie Sióstr NMP – 6 listopada.
 17. Zakon Redemptorystów – 13 listopada.
 18. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek – 20 listopada.
 19. Zgromadzenia Księży Rogacjonistów – 27 listopada
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier