Strona główna
 
Judaica
Ulice, budynki, obiekty, tablice związane z ludnością żydowską w dzielnicy wola
ul. Ciepła

Obecna ulica Ciepła zachowała jedynie dwa domy: nr. 3 i nr.1na rogu z ul. Twardą 26. Przed wojną była to kamienica Lejba Osmosa . Obie kamienice były w getcie do sierpnia 1942 r.
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier